Prohlášení o ochraně údajů

 

Pokud níže není uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není ani právně, ani smluvně závazné, ani se nevyžaduje pro uzavření smlouvy. Nejste povinni poskytnout své údaje. Jeho neposkytnutí nebude mít žádné důsledky. To platí, pouze pokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak. „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete používat bez zadávání osobních údajů. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, jsou uživatelská data přenášena vaším internetovým prohlížečem a uložena v souborech protokolu (soubory protokolu serveru). Tato uložená data zahrnují např. název vyvolaného webu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a poskytovatel, který požadavek odesílá. Tato data slouží výlučně k zajištění plynulého provozu naší webové stránky a ke zlepšení naší nabídky. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě.

 

Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře

Když použijete kontaktní formulář, budeme shromažďovat pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) v rozsahu, který jste poskytli. Zpracování údajů je za účelem navázání kontaktu. Odesláním své zprávy souhlasíte se zpracováním vašich přenášených údajů. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kontaktováním nás, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Ke zpracování vašeho požadavku použijeme pouze vaši e-mailovou adresu. Nakonec budou vaše údaje smazány, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

 

Používání Google reCAPTCHA

Naše webové stránky používají službu reCAPTCHA od společnosti Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Požadavek slouží k rozlišení, zda byl vstup proveden lidským nebo automatickým zpracováním stroje. Součástí žádosti je zadání IP adresy a jakýchkoli dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA. Za tímto účelem budou vaše údaje přeneseny do společnosti Google a tam dále použity. Google však předem zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace použije jménem provozovatele tohoto webu za účelem posouzení vašeho používání této služby. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást reCAPTCHA není spojena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Vaše údaje mohou být také přeneseny do USA. Na přenos údajů do USA se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise, „štít soukromí“. Google se účastní „štítu na ochranu soukromí“ a podřídil se svým požadavkům. Aktivací požadavku souhlasíte se zpracováním vašich údajů. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Podrobnější informace o Google reCAPTCHA a související prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://policies.google. com / soukromí

 

Zákaznický účet

Když si otevřete zákaznický účet, budeme shromažďovat vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu. Zpracování údajů je za účelem zlepšení vašich nákupních zkušeností a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

 

Sběr dat při zveřejnění komentáře

Když komentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze v rozsahu, který jste uvedli. Zpracování slouží k tomu, abyste mohli komentovat a zobrazovat komentáře. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním přenášených údajů. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Vaše osobní údaje budou poté smazány.

Po zveřejnění vašeho komentáře bude zveřejněno pouze jméno, které jste zadali.


Po odeslání vašeho komentáře bude vaše IP adresa také uložena, aby se zabránilo zneužití funkce komentáře a zajistila bezpečnost našich IT systémů. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním přenášených údajů. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Vaše IP adresa bude poté smazána.

 

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v objednávkách

Když zadáte objednávku, shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze tam, kde je to nezbytné pro splnění a vyřízení vašich požadavků. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jeho neposkytnutí znemožní uzavření jakékoli smlouvy. Ke zpracování dojde na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je vyžadován pro plnění smlouvy s vámi. Vaše údaje nepředáme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. To vylučuje pouze naše servisní partnery, které požadujeme za účelem zpracování smluvního vztahu nebo poskytovatelů služeb, které používáme ke zpracování objednávky. Spolu s příjemci uvedenými v klauzulích tohoto prohlášení o ochraně údajů to mohou být příjemci v následujících kategoriích: poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb správy zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, weboví hostitelé, poskytovatelé IT služeb a přepravní služby prodejci. V každém případě budeme přísně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

 

Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání zpravodaje

Vaši e-mailovou adresu používáme mimo smluvní zpracování výhradně k zasílání novinek pro naše vlastní marketingové účely, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Z odběru zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v zpravodaji nebo kontaktováním nás. Vaše e-mailová adresa bude poté odebrána distributorovi.

 

Během zpracování objednávky budou vaše údaje předány poskytovateli služeb k e-mailovému marketingu. Nebude předán dalším třetím stranám.

 

Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vyvolá web, může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Cookies používáme, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabídnout vám služby. Některé funkce našeho webu nelze nabídnout bez použití cookies. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.

 

Naše webové stránky také používají soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování návštěvníků našich webových stránek při procházení.

 

Soubory cookie používáme také k oslovování návštěvníků jiných webových stránek cíleným marketingem souvisejícím s jejich zájmy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na výše uvedené účely. Takto shromážděná data jsou pseudonymizována pomocí technologických opatření. Proto není možné připojit data k vaší osobě. Údaje nebudou uloženy společně s dalšími osobními údaji, které se vás týkají. Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Cookies budou uloženy na vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem odpovídajícího technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání cookies a přenosu dat, která obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, mohou být kdykoli odstraněny. Rádi bychom však zdůraznili, že vám to může bránit v plném využití všech funkcí tohoto webu. Pomocí níže uvedených odkazů zjistíte, jak spravovat soubory cookie (nebo je mimo jiné deaktivovat) v hlavních prohlížečích:

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 


Používání Google Analytics

Naše webové stránky používají službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků. Google použije tyto informace jménem provozovatele této webové stránky k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se používání webových stránek a internetu. IP adresa sdělená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics není spojena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace generované souborem cookie týkající se vašeho používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. Google to používá k tomu, aby předem zkrátil vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo u jiných signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Vaše data mohou být přenesena do USA. Na přenos údajů do USA se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o cílený design webových stránek založený na potřebách. Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Ukládání cookies můžete zabránit výběrem odpovídajícího technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči; rádi bychom však zdůraznili, že vám to může bránit v plném využití všech funkcí tohoto webu. Můžete také zabránit shromažďování údajů (včetně vaší IP adresy) generovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následující odkaz [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs]. Můžete nastavit opt-out cookie, aby se zabránilo shromažďování pomocí Google Analytics napříč zařízeními. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů, když navštívíte tento web. Aby to fungovalo komplexně, musíte se odhlásit ze všech používaných systémů a zařízení. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Zakázat Google Analytics. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/ a na https://policies.google.com/?hl=cs. 

 

Využívání sledování konverzí Google AdWords

Naše webové stránky využívají online marketingový program „Google AdWords“, včetně sledování konverzí. Sledování konverzí Google je služba provozovaná společností Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Pokud kliknete na reklamy umístěné společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto je nelze použít k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží samostatný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie týkající se webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o cílený marketing a analýzy účinnosti a efektivity tohoto marketingu. Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Ukládání cookies můžete zabránit výběrem odpovídajícího technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Rádi bychom však zdůraznili, že vám to může bránit v plném využití všech funkcí tohoto webu. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Personalizovanou reklamu můžete také deaktivovat v nastavení inzerce Google. Úvod k tomu najdete na https://support.google.com/ads/answer/2662922. Používání souborů cookie můžete také deaktivovat třetími stranami vyvoláním deaktivační stránky Network Advertising Initiative na adrese https: // www. networkadvertising.org/choices/ a podle pokynů k odhlášení. Další informace a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Používání sociálních doplňků

Naše webové stránky používají doplňky sociálních sítí. K serverům sociálních sítí nedochází k žádnému připojení a žádná data nejsou poskytována bez vašeho výslovného souhlasu. Standardní integrace zásuvných modulů vytvoří spojení mezi vaším počítačem a servery poskytovatele, když vyvoláte stránky na našem webu, které takový plugin obsahují, což umožňuje zásuvný modul, který se zobrazí na webové stránce oznámením zaslaným do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa i skutečnost, že jste navštívili naše webové stránky, se přenáší na servery poskytovatele. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste registrováni nebo přihlášeni k sociální síti. Informace se přenášejí, i když uživatelé nejsou registrovaní nebo přihlášeni. Pokud jste také přihlášeni k sociální síti, jsou tyto informace přiřazeny také vašemu uživatelskému profilu. Pokud používáte funkce zásuvných modulů (např. Aktivujete tlačítko), jsou tyto informace přiřazeny také vašemu uživatelskému účtu, kterému můžete zabránit pouze odhlášením před použitím zásuvného modulu. Abychom vám zajistili kontrolu nad vašimi údaji, rozhodli jsme se nejprve deaktivovat příslušné tlačítko. To je zobrazeno šedým tlačítkem. K serverům sociálních sítí nedochází k žádnému připojení a nejsou poskytována žádná data bez vašeho výslovného souhlasu - ve formě aktivace tlačítka. Tlačítko se aktivuje (pouze zvýrazněno) a nastaví přímé připojení k sociálním sítím Přihlášením dáváte souhlas k přenosu vašich údajů k příslušnému poskytovateli sociálních médií. V tuto chvíli se přenášejí informace, jako je vaše IP adresa a které webové stránky jste navštívili. Pokud jste připojeni současně k jednomu nebo více účtům sociálních sítí, shromážděné informace se také přiřadí k vašim odpovídajícím profilům. Tomuto přiřazení tedy můžete zabránit pouze tak, že se odhlásíte před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítka pro vaše účty sociálních médií. Podrobnější informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, souvisejících právech a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele prostřednictvím odkazu.


Google+ od společnosti Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“) https://www.google.com/+/policy/+1button.html

Facebook by Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

 

Používání YouTube

Náš web používá funkci YouTube LLC pro vkládání videí YouTube. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“). YouTube je přidružená společnost Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tato funkce zobrazuje videa z YouTube v iFrame na webu. Zde je povolena možnost „rozšířený režim ochrany osobních údajů“. To zabrání YouTube v ukládání informací o návštěvnících webových stránek. Informace se přenášejí a ukládají na YouTube pouze v případě, že sledujete video. Další informace o datech shromážděných a použitých YouTube a Google, vaše práva a soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube (https://www.youtube .com / t / soukromí).

 

Používání GoogleMaps

Naše webové stránky používají funkci Google Inc. pro vložení Google Maps (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tato funkce vizuálně představuje geografické informace a interaktivní mapy. Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o návštěvnících webových stránek, když vyvolávají stránky s vloženými mapami Google. Další informace o datech shromážděných a použitých společností Google, vašich právech a ochraně osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html. Máte také možnost změnit svá nastavení v centru ochrany dat, což vám umožní spravovat a chránit data zpracovaná společností Google. Vaše údaje mohou být také přeneseny do USA. Na přenos údajů do USA se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Za tímto účelem musíte ve svém prohlížeči vypnout aplikaci JavaScript. Chtěli bychom však zdůraznit, že to vám může zabránit v tom, abyste mohli plně využívat všechny funkce webu, například interaktivní zobrazení mapy.

 

Programy elektronického obchodování

Newsletter | Získejte odpověď a pošlete e-mail

Tato webová stránka využívá k optimalizaci doporučení produktů ve zpravodaji služby Web Extend Services (WES) společnosti Get Response a Mail Chimp email Marketing Systems. Pro záznam zájmů o produkt umístí WES cookie na počítač zákazníka (návštěvníka). V případě předchozího zpravodaje Double OptIns tento cookie přenáší informace o zobrazeních stránky uživatele v online obchodě Europrepper do WES. Tyto informace se používají k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů v informačním zpravodaji. Právním základem pro zpracování údajů po registraci zpravodaje je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR je právním základem pro přihlášení chování uživatelů a proces registrace oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. B) DSGVO). Zájem zde směřuje k vysoce kvalitní a technicky bezpečné nabídce zpravodaje.

Kategorie příjemců:

Získejte e-mailový marketingový systém Response, partnerská společnost.

Systém e-mailového marketingu MailChimp, partnerská společnost

Právo na námitku: Pokud tyto cookies nechcete ukládat, deaktivujte prosím přijetí těchto cookies ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie na pevném disku můžete kdykoli smazat.

 

Doba skladování

Po dokončení smluvního zpracování jsou data nejprve uložena po dobu záruční doby, poté v souladu s retenčními lhůtami předepsanými zákonem, zejména daňovým a obchodním právem, a poté po uplynutí této lhůty smazána, pokud jste se nedohodli k dalšímu zpracování a použití.

 

Práva dotčené osoby

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 6 odst.1 GDPR a ke zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 odst.1 GDPR.

 

Kontaktujte nás kdykoli.

 

Odpovědnost za zpracování údajů:

 

info@europrepper.eu

 

 

Právo podat stížnost u regulačního orgánu

Máte právo podat stížnost u regulačního orgánu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány legálně.