Vyhlásenie o ochrane údajov

Pokiaľ nižšie nie je uvedené inak, poskytnutie vašich osobných údajov nie je ani právne, ani zmluvne záväzné, ani sa nevyžaduje pre uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť svoje údaje. Jeho neposkytnutie nebude mať žiadne dôsledky. To platí, len ak nižšie uvedené postupy spracovania neustanovuje inak. "Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

 

Súbory denníka servera

Naše webové stránky môžete používať bez zadávania osobných údajov. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, sú užívateľské dáta prenášané vaším internetovým prehliadačom a uložená v súboroch protokolu (súbory denníka servera). Tieto uložené dáta zahŕňajú napr. Názov vyvolaného webu, dátum a čas požiadavke, množstvo prenesených dát a poskytovateľ, ktorý požiadavku odosiela. Tieto údaje slúžia výlučne na zabezpečenie plynulej prevádzky našej webovej stránky a na zlepšenie našej ponuky. Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnej osobe.

 

Zber a spracovanie pri použití kontaktného formulára

Keď použijete kontaktný formulár, budeme zhromažďovať iba vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) v rozsahu, ktorý ste poskytli. Spracovanie údajov je za účelom nadviazania kontaktu. Odoslaním svojej správy súhlasíte so spracovaním vašich prenášaných údajov. Spracovanie bude prebiehať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Na spracovanie vašej požiadavky použijeme iba vašu e-mailovú adresu. Nakoniec budú vaše údaje zmazané, ak ste nesúhlasili s ďalším spracovaním a použitím.

 

Používanie Google reCAPTCHA

Naše webové stránky používajú službu reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google"). Požiadavka slúži na rozlíšenie, či bol vstup vykonaný ľudským alebo automatickým spracovaním stroja. Súčasťou žiadosti je zadanie IP adresy a akýchkoľvek ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA. Za týmto účelom budú vaše údaje prenesené do spoločnosti Google a tam ďalej použité. Google však vopred skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Google tieto informácie použije mene prevádzkovateľa tohto webu za účelom posúdenia vášho používania tejto služby. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť reCAPTCHA nie je spojená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Vaše údaje môžu byť tiež prenesené do USA. Na prenos údajov do USA sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie, "štít súkromie". Google sa zúčastňuje "štítu na ochranu súkromia" a podriadil sa svojim požiadavkám. Aktiváciou požiadavke súhlasíte so spracovaním vašich údajov. Spracovanie bude prebiehať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, bez toho aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Podrobnejšie informácie o Google reCAPTCHA a súvisiace vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na: https://policies.google. com / súkromie

 

Zákaznícky účet

Keď si otvoríte zákaznícky účet, budeme zhromažďovať vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Spracovanie údajov je za účelom zlepšenie vašich nákupných skúseností a zjednodušenie spracovania objednávok. Spracovanie bude prebiehať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete, bez toho aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Váš zákaznícky účet bude potom zmazaný.

Zber dát pri zverejnení komentáre

Keď komentujete článok alebo príspevok, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text komentára) len v rozsahu, ktorý ste uviedli. Spracovanie slúži na to, aby ste mohli komentovať a zobrazovať komentáre. Odoslaním komentáre súhlasíte so spracovaním prenášaných údajov. Spracovanie bude prebiehať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete, bez toho aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Vaše osobné údaje budú potom zmazané.

Po zverejnení vášho komentáre bude zverejnené len meno, ktoré ste zadali.

Po odoslaní vášho komentáre bude vaša IP adresa tiež uložená, aby sa zabránilo zneužitiu funkcie komentáre a zaistila bezpečnosť našich IT systémov. Odoslaním komentáre súhlasíte so spracovaním prenášaných údajov. Spracovanie bude prebiehať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete, bez toho aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Vaša IP adresa bude potom vymazaná.

 

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov v objednávkach

Keď zadáte objednávku, zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje len tam, kde je to nevyhnutné pre splnenie a vybavenie vašich požiadaviek. Poskytnutie údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy. Jeho neposkytnutie znemožní uzatvorenie akejkoľvek zmluvy. Na spracovanie dôjde na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a je vyžadovaný pre plnenie zmluvy s vami. Vaše údaje nepredáme tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. To vylučuje len naše servisné partnerov, ktoré požadujeme na účel spracovania zmluvného vzťahu alebo poskytovateľov služieb, ktoré používame na spracovanie objednávky. Spolu s príjemcami uvedenými v klauzulách tohto vyhlásenia o ochrane údajov to môžu byť príjemcami v nasledujúcich kategóriách: poskytovatelia prepravných služieb, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb správy tovaru, poskytovatelia služieb pre spracovanie objednávok, weboví hostitelia, poskytovatelia IT služieb a prepravné služby predajcovia. V každom prípade budeme prísne dodržiavať zákonné požiadavky. Rozsah prenosu dát je obmedzený na minimum.

 

Použitie vašej e-mailovej adresy pre zasielanie spravodajcu

Vašu e-mailovú adresu používame mimo zmluvné spracovanie výhradne k zasielaniu noviniek pre naše vlastné marketingové účely, ak ste s tým výslovne súhlasili. Spracovanie bude prebiehať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Z odberu spravodaja sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou príslušného odkazu v spravodajcovi alebo kontaktovaním nás. Vaša e-mailová adresa bude potom odobratá distribútorovi.

Počas spracovania objednávky budú vaše údaje odovzdané poskytovateľovi služieb k e-mailovému marketingu. Nebude odovzdaný ďalším tretím stranám.

 

Súbory cookie

Naše webové stránky používajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači používateľa alebo internetovým prehliadačom užívateľa v jeho počítačovom systéme. Keď používateľ vyvolá web, môže byť v jeho operačnom systéme uložený súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky. Cookies používame, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory cookie tiež umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač po zmene stránky a ponúknuť vám služby. Niektoré funkcie nášho webu nemožno ponúknuť bez použitia cookies. Tieto služby vyžadujú, aby bol prehliadač po zmene stránky znova rozpoznaný.

Naše webové stránky taktiež používajú cookies, ktoré nám umožňujú analyzovať správanie návštevníkov našich webových stránok pri prehliadaní.

Súbory cookie používame aj na oslovovanie návštevníkov iných webových stránok cieleným marketingom súvisiacim s ich záujmami. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu na vyššie uvedené účely. Takto zhromaždené údaje sú pseudonymizována pomocou technologických opatrení. Preto nie je možné pripojiť dáta k vašej osobe. Údaje nebudú uložené spoločne s ďalšími osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú. Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR tým, že nás kontaktujete z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie. Cookies budú uložené na vašom počítači. Preto máte plnú kontrolu nad používaním cookies. Výberom zodpovedajúceho technického nastavenia vo vašom internetovom prehliadači môžete zabrániť ukladaniu cookies a prenosu dát, ktoré obsahujú. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, môžu byť kedykoľvek odstránené. Radi by sme však zdôraznili, že vám to môže brániť v plnom využití všetkých funkcií tohto webu. Pomocou nižšie uvedených odkazov zistíte, ako spravovať súbory cookie (alebo je mimo iného deaktivovať) v hlavných prehliadačoch:

Prehliadač Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Používanie Google Analytics

Naše webové stránky používajú službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google"). Spracovanie údajov slúži na analýzu tejto webovej stránky a jej návštevníkov. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľmi webových stránok týkajúcich sa používania webových stránok a internetu. IP adresa oznámená vaším prehliadačom ako súčasť Google Analytics nie je spojená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok. Informácie generované súborom cookie týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na tomto webe je aktivovaná anonymizácie IP. Google to používa k tomu, aby vopred skrátil vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo pri iných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Vaše dáta môžu byť prenesené do USA. Na prenos údajov do USA sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu o cielený dizajn webových stránok založený na potrebách. Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR tým, že nás kontaktujete z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie. Ukladanie cookies môžete zabrániť výberom zodpovedajúceho technického nastavenia vo vašom internetovom prehliadači; radi by sme však zdôraznili, že vám to môže brániť v plnom využití všetkých funkcií tohto webu. Môžete tiež zabrániť zberu údajov (vrátane vašej IP adresy) generovaných súbory cookie a súvisiacich s vaším používaním webových stránok spoločnosťou Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a inštaláciou pluginu prehliadača dostupného na nasledujúci odkaz [https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = cs]. Môžete nastaviť opt-out cookie, aby sa zabránilo zhromažďovaniu pomocou Google Analytics naprieč zariadeniami. Opt-out cookies zabraňujú budúcemu zhromažďovania vašich údajov, keď navštívite tento web. Aby to fungovalo komplexne, musíte sa odhlásiť zo všetkých používaných systémov a zariadení. Pokiaľ kliknete sem, nastaví sa súbor cookie zrušenia: Zakázať Google Analytics. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/ a na https://policies.google.com/?hl=cs.

 

Využívanie sledovanie konverzií Google AdWords

Naše webové stránky využívajú online marketingový program "Google AdWords", vrátane sledovania konverzií. Sledovanie konverzií Google je služba prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google"). Ak kliknete na reklamy umiestnené spoločnosťou Google, do vášho počítača sa uloží súbor cookie sledovania konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky na našom webe a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môžeme my a Google rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží samostatný súbor cookie. Preto nie je možné sledovať súbory cookie týkajúce sa webových stránok zákazníkov AdWords. Informácie zhromaždené pomocou konverzného cookie slúži na vytváranie štatistík konverzií. To nám umožňuje zistiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli presmerovaní na stránku vybavenú značkou pre sledovanie konverzií. Nedostane však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať užívateľa. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu o cielený marketing a analýzy účinnosti a efektívnosti tohto marketingu. Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR tým, že nás kontaktujete z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie. Ukladanie cookies môžete zabrániť výberom zodpovedajúceho technického nastavenia vo vašom internetovom prehliadači. Radi by sme však zdôraznili, že vám to môže brániť v plnom využití všetkých funkcií tohto webu. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Personalizovanú reklamu môžete tiež deaktivovať v nastavení inzercie Google. Úvod k tomu nájdete na https://support.google.com/ads/answer/2662922. Používanie súborov cookie môžete tiež deaktivovať tretími stranami vyvolaním deaktivačnou stránky Network Advertising Initiative na adrese https: // www. networkadvertising.org/choices/ a podľa pokynov na odhlásenie. Ďalšie informácie a vyhlásenia spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Používanie sociálnych doplnkov

Naše webové stránky používajú doplnky sociálnych sietí. K serverom sociálnych sietí nedochádza k žiadnemu pripojenie a žiadne dáta nie sú poskytovaná bez vášho výslovného súhlasu. Štandardné integrácia zásuvných modulov vytvorí spojenie medzi vaším počítačom a servermi poskytovateľa, keď vyvoláte stránky na našom webe, ktoré taký plugin obsahujú, čo umožňuje zásuvný modul, ktorý sa zobrazí na webovej stránke oznámením zaslaným do vášho prehliadača. Vaša IP adresa aj skutočnosť, že ste navštívili naše webové stránky, sa prenáša na servery poskytovateľa. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či ste zaregistrovaní alebo prihlásení k sociálnej sieti. Informácie sa prenášajú, aj keď používatelia nie sú registrovaní alebo prihlásení. Ak ste tiež prihlásení na sociálnej sieti, sú tieto informácie priradené tiež vášmu užívateľskému profilu. Ak používate funkcie zásuvných modulov (napr. Aktivujete tlačidlo), sú tieto informácie priradené tiež vášmu používateľskému účtu, ktorému môžete zabrániť iba odhlásením pred použitím zásuvného modulu. Aby sme vám zaistili kontrolu nad vašimi údajmi, rozhodli sme sa najprv deaktivovať príslušné tlačidlo. To je zobrazené šedým tlačidlom. K serverom sociálnych sietí nedochádza k žiadnemu pripojenie a nie sú poskytované žiadne dáta bez vášho výslovného súhlasu - vo forme aktivácia tlačidla. Tlačidlo sa aktivuje (iba zvýraznené) a nastaví priame pripojenie k sociálnym sieťam Prihlásením dávate súhlas na prenos vašich údajov k príslušnému poskytovateľovi sociálnych médií. V túto chvíľu sa prenášajú informácie, ako je vaša IP adresa a ktoré webové stránky ste navštívili. Ak ste pripojení súčasne k jednému alebo viacerým účtom sociálnych sietí, zhromaždené informácie sa tiež priradí k vašim zodpovedajúcim profilom. Tomuto priradenie teda môžete zabrániť iba tak, že sa odhlásite pred návštevou našich webových stránok a pred aktiváciou tlačidla pre vaše účty sociálnych médií. Podrobnejšie informácie o rozsahu a účelu zhromažďovanie a používanie údajov, súvisiacich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa prostredníctvom odkazu.

Google+ od spoločnosti Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google") https://www.google.com/+/policy/+1button.html

Facebook by facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

 

Používanie YouTube

Náš web používa funkciu YouTube LLC pre vkladanie videí YouTube. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube"). YouTube je pridružená spoločnosť Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google"). Táto funkcia zobrazuje videá z YouTube v iFrame na webe. Tu je povolená možnosť "rozšírený režim ochrany osobných údajov". To zabráni YouTube v ukladaní informácií o návštevníkoch webových stránok. Informácie sa prenášajú a ukladajú na YouTube iba v prípade, že sledujete video. Ďalšie informácie o dátach zozbieraných a použitých YouTube a Google, vaše práva a súkromie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov YouTube (https://www.youtube .Com / t / súkromie).

Používanie GoogleMaps

Naše webové stránky používajú funkciu Google Inc. pre vloženie Google Maps (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google"). Táto funkcia vizuálne predstavuje geografické informácie a interaktívne mapy. Google tiež zhromažďuje, spracováva a používa údaje o návštevníkoch webových stránok, keď vyvolávajú stránky s vloženými mapami Google. Ďalšie informácie o dátach zozbieraných a použitých spoločnosťou Google, vašich právach a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html. Máte tiež možnosť zmeniť svoje nastavenia v centre ochrany dát, čo vám umožní spravovať a chrániť dáta spracované spoločnosťou Google. Vaše údaje môžu byť tiež prenesené do USA. Na prenos údajov do USA sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie. Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR tým, že nás kontaktujete z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie. Za týmto účelom musíte vo svojom prehliadači vypnúť aplikáciu JavaScript. Chceli by sme však zdôrazniť, že to vám môže zabrániť v tom, aby ste mohli plne využívať všetky funkcie webu, napríklad interaktívne zobrazenie mapy. 

Programy elektronického obchodovania

Newsletter | Získajte odpoveď a pošlite e-mail

Táto webová stránka využíva na optimalizáciu odporúčaní produktov vo spravodajcovi služby Web Extend Services (WES) spoločnosti Get Response a MailChimp email Marketing Systems. Pre záznam záujmov o produkt umiestni WES cookie na počítač zákazníka (návštevníka). V prípade predchádzajúceho spravodajcu Double optins tento cookie prenáša informácie o zobrazeniach stránky používateľa v online obchode Europrepper do WES. Tieto informácie sa používajú na zobrazenie prispôsobených odporúčaní produktov v informačnom spravodajcovi. Právnym základom pre spracovanie údajov po registrácii spravodajcu je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR je právnym základom pre prihlásenie správanie používateľov a proces registrácie oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. B) DSGV). Záujem tu smeruje k vysoko kvalitné a technicky bezpečné ponuke spravodajcu.

Druh príjemcov:

Získajte e-mailový marketingový systém Response, partnerská spoločnosť.

Systém e-mailového marketingu MailChimp, partnerská spoločnosť

Právo na námietku: Ak tieto cookies nechcete ukladať, deaktivujte prosím prijatie týchto cookies vo svojom internetovom prehliadači. Súbory cookie na pevnom disku môžete kedykoľvek zmazať.

Doba skladovania

Po dokončení zmluvného spracovaní sú dáta najprv uložená po dobu záručnej doby, potom v súlade s retenčnými lehotami predpísanými zákonom, najmä daňovým a obchodným právom, a potom po uplynutí tejto lehoty zmazaná, ak ste sa nedohodli na ďalšie spracovanie a použitie.

 

Práva dotknutej osoby

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte nasledujúce práva podľa článku. 15 až 20 GDPR: Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenosnosť údajov. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu podľa článku 6 ods. 1 GDPR a na spracovanie na účely priameho marketingu podľa článku 21 ods. 1 GDPR.

Kontaktujte nás kedykoľvek.

Zodpovednosť za spracovanie údajov:

info@europrepper.eu

 

Právo podať sťažnosť u regulačného orgánu

Máte právo podať sťažnosť u regulačného orgánu podľa čl. 77 GDPR, ak sa domnievate, že vaše údaje nie sú spracovávané legálne.